Opakovaná platba

Platba

Platba je realizovaná prostredníctvom bezpečnej služby Stripe .
Preteky organizuje slovenská nezisková organizácia PIEROTT.