Kontakt

Organizátor pretekov

Názov: PIEROTT n.o.

Sídlo: Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO: 45740372