Tím

HERO RACE

Jedinečný prekážkový beh pre všetkých milovníkov
skupinového športu a tímovej zábavy.