Win an Audi E-scooter

Kto bude do žrebovania zaradený:

Do žrebovania budú zaradení všetci pretekári, ktorí vyplnia on-line registráciu do piatka
3.9.2021 do 12:00 na obed. a súčasne zaplatia štartovné.

Do žrebovania budú zaradení pretekári pre kategórie Hobby Elite, Hobby Mass, Extrem Elite, Extrem Mass.

Pretekár, ktorý vyplní registráciu, ale nezaplatí štartovné, nebude do žrebovania zaradený.

Do žrebovania NEBUDÚ zaradení pretekári v kategórii Junior.

 

Žrebovanie výhercu

Žrebovanie výhercu sa uskutoční v sobotu 4.9.2021 po preteku Hobby Elite, t.j. pred štartom Hobby Mass.

Ak bude výherca v sobotu po žrebovaní prítomný na podujatí, výhra mu bude ihneď odovzdaná.

Ak bude výhercom pretekár, ktorý bude pretekať v nedeľu, výhra mu bude odovzdaná v nedeľu pri jeho registrácii.

Ak výherca nebude prítomný a nepríde na pretek, bude ho organizátor kontaktovať a dohodne si s ním odovzdanie výhry. Toto platí za podmienky, že výherca vyplnil registráciu do stanoveného dátumu a súčasne zaplatil štartovné. Organizátor nehradí výhercovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odovzdaním výhry.

 

Dôležité ustanovenia

Účastník súťaže udeľuje organizátorovi súhlas k tomu, že jeho meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt a fotografia z odovzdania výhry, môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely realizácie súťaže a vyhodnotenia súťaže.

Výherca súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní jeho meno a fotografiu z odovzdania výhry na sociálnych sieťach a na webe.

Na výhru nie je právny nárok, výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť.

V prípade akýchkoľvek sporov, alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidel, alebo ktoré vznikli v súvislosti so žrebovaním, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.