Časté otázky

 • Všeobecné informácie
 • Pravidlá a kategórie pretekov
 • Registrácia a platba
 • Deň pretekov
 • Po preteku
 • COVID - 19
JUNIOR
 • Unikátna hodnotná medaila
 • Občerstvenie
HOBBY
 • Unikátna hodnotná medaila
 • Občerstvenie
EXTRÉM
 • Unikátna hodnotná medaila
 • Občerstvenie
TÍM
 • Unikátna hodnotná medaila
 • Občerstvenie
 • JUNIOR – pretek určený pre deti vo veku od 0 do 15 rokov, jednoduché prekážky, možná pomoc od rodičov
 • HOBBY- 2 km a 20+ prekážok, pretek určený pre menej zdatných pretekárov, pretek vhodný pre začínajúcich pretekárov
 • EXTRÉM – 5 km a 35+ prekážok, pretek určený skúseným a zdatným pretekárom, neodporúča sa začiatočníkom
 • Kategória ELITE – kategória pre obmedzený počet pretekárov, ktorí idú na víťazstvo a chcú zabojovať o hlavné ceny
 • Kategória MASS – kategória pre väčší počet pretekárov, ktorí si chcú otestovať svoje schopnosti, prípadne vyskúšať tento typ pretekov a prekážok, a prekonanie seba samého je viac, ako víťazstvo
 • TÍM (TEAMBUILDING) – 2 km a 20+ prekážok, pretek určený pre firmy a organizácie na prehlbovanie vzťahov medzi kolegami.
 • TÍM (EXTREM) – 5 km a 35+ prekážok, reteky Extrem Tím sú ideálne pre policajtov, vojakov, hasičov, športové kluby a iných silákov/siláčky a profesionálov.
 • Každý pretekár vo veku od 0 do 18 rokov musí mať podpísaný písomný súhlas rodiča o tom, že môže na pretekoch štartovať.
 • Každý pretekár nad 18 rokov podpíše pri registrácii tzv. reverz = potvrdenie o tom, že sa pretekov zúčastňuje dobrovoľne a berie na seba všetky riziká s tým spojené.
 • Všetkým pretekárom odporúčame prečítať si Všeobecné bchodné podmienky a pravidlá, ako aj Vyhlásenie účastníka preteku.

Na preteku bude počas obidvoch dní zabezpečená záchranná služba s vozidlom. Nakoľko budú na trati aj vodné prekážky, je nutnou podmienkou, že pretekár JE PLAVEC.

Prítomní budú plavčíci s vybavením a dobrovoľní hasiči.

Kontaktovať nás môžete e-mailom info@herorace.com, alebo telefonicky: 0910 845 055

Nie, zaplatené štartovné nevraciame a nevydávame ani čiastkové náhrady. Svoju registráciu môžeš previesť na inú osobu, ktorú si sám nájdeš.

Vezmi si športové veci na behanie, tenisky ideálne do terénu, uterák, suché veci na prezlečenie a igelitovú tašku, kam si dáš mokré tenisky a špinavé veci po preteku.

Úschovňa bude zdarma k dispozícii len prihláseným pretekárom.
Môžem na podujatie priviesť svojho domáceho miláčika?
Nie, zvieratám je vstup do priestorov prírodného kúpaliska Delňa zakázaný. Nebolo by to príjemné ani pre návštevníkov, pretekárov, ani pre samotné zvieratká.

Áno, v mieste konania pretekov budú stánky s občerstvením pre pretekárov a divákov. Pretekári majú v cene štartovného malé občerstvenie.

Áno, sprchy a toalety budú v areáli k dispozícii.

Radi privítame pretekárov, aj nepretekajúcich návštevníkov, aj zvedavcov. Všetci sa však musia riadiť pokynmi organizátora a nijakým spôsobom nezasahovať do priebehu pretokov, nevstupovať na vyznačenú trať, a nijako neobmedzovať pretekárov v ich športovom snažení.

Áno, počas pretekov bude prítomná profesionálna záchranná služba aj so záchranným vozidlom.

 • HERO RACE JUNIOR, ktorá je určená pre pretekárov od 0 do 15 rokov.
  Orientačná dĺžka trate je 200 metrov a orientačný počet prekážok je 12.
  Deti nebežia na čas, ale pre zábavu.
  Rodičia môžu pomáhať deťom s prekonávaním prekážok.
 • HERO RACE HOBBY ELITE, ktorá je určená pre pretekárov od 15 rokov.
  Orientačná dĺžka trate je 2 km a počet prekážok je 20+.
  Pretekári bežia na čas meraný časomierou, čipom.
  Pretekári štartujú jednotlivo v časových rozostupoch.
  Pretekári si nesmú navzájom pomáhať.
 • HERO RACE HOBBY MASS, ktorá je určená pre pretekárov od 15 rokov.
  Orientačná dĺžka trate je 2 km a počet prekážok je 20+.
  Pretekári bežia na čas meraný časomierou, čipom.
  Pretekár nemusí bežať na čas, ak sa rozhodne bežať pre seba a pre zábavu.
  Pretekári štartujú jednotlivo v časových rozostupoch.
  Pretekári môžu štartovať aj vo dvojici, alebo v malej skupinke.
  Pretekári si môžu navzájom pomáhať.
 • HERO RACE EXTREM ELITE, ktorá je určená pre pretekárov od 15 rokov.
  Orientačná dĺžka trate je 5 km a počet prekážok je minimálne 35+.
  Pretekári bežia na čas meraný časomierou, čipom.
  Pretekári štartujú jednotlivo v časových rozostupoch.
  Pretekári si nesmú navzájom pomáhať.
 • HERO RACE EXTREM MASS, ktorá je určená pre pretekárov od 15 rokov.
  Orientačná dĺžka trate je 5 km a počet prekážok je minimálne 35+.
  Pretekári bežia na čas meraný časomierou, čipom.
  Pretekár nemusí bežať na čas, ak sa rozhodne bežať pre seba a pre zábavu.
  Pretekári štartujú jednotlivo v časových rozostupoch.
  Pretekári môžu štartovať aj vo dvojici, alebo v malej skupinke.
  Pretekári si môžu navzájom pomáhať.
 • HERO RACE TÍM – TEAMBUILDING, ktorá je určená pre pretekárov od 15 rokov.
  Orientačná dĺžka trate je 2 km a počet prekážok je minimálne 20+.
  Tímy nebežia na čas.
  Tímy štartujú jednotlivo.
  Pretekári v tíme si môžu navzájom pomáhať..
  Minimálny počet pretekárov v tíme je 5.
 • HERO RACE TÍM – EXTREM, ktorá je určená pre pretekárov od 15 rokov.
  Orientačná dĺžka trate je 5 km a počet prekážok je minimálne 35+.
  Tímy bežia na čas. Každý pretekár beží na čas sám za seba. V cieli sa časy pretekárov v tíme spočítajú.
  Tímy štartujú jednotlivo.
  Pretekári v tíme si môžu navzájom pomáhať..
  Počet pretekárov v tíme musí byť 4 (2 muži a 2 ženy).
 • V kategórii HOBBY ELITE a EXTREM ELITE vyrazí na trať každý pretekár individuálne. Pretekári budú štartovať v časových rozostupoch, cca každých 30 sekúnd jeden pretekár. Pretekári si v týchto kategóriách nesmú pomáhať. Tieto kategórie sú určené skúseným pretekárom.
 • V kategórii HOBBY MASS a EXTREM MASS vyrazí na trať každý pretekár individuálne. Štart bude umožnený aj pretekárom vo dvojici, alebo v malej skupinke. Rozostup medzi štartujúcimi bude cca každých 30 sekúnd. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tento časový rozostup podľa podmienok na trati a podľa počtu prihlásených účastníkov. Pretekári si môžu navzájom pomáhať. Tieto kategórie sú určené skúseným pretekárom, začiatočníkom, ale aj pretekárom, ktorí na podobnom type pretekov nikdy neboli.
 • V kategórii TÍM – TEAMBUILDING vyrazia na trať pretekári každého tímu spoločne. Tímy budú štartovať v časových rozostupoch, cca každú 1 minútu jeden tím. Pretekári tímu si v tejto kategórii môžu pomáhať. Táto kategória je určená všetkým, aj začiatočníkom.
 • V kategórii TÍM – EXTREM vyrazia na trať pretekári každého tímu spoločne. Tímy budú štartovať v časových rozostupoch, cca každú 1 minútu jeden tím. Pretekári tímu si v tejto kategórii môžu pomáhať. Táto kategória je určená skúseným pretekárom.
 • Pretekár je povinný absolvovať všetky prekážky. V prípade, že niektorú prekážku odmietne alebo nedokáže prekonať, je povinný vykonať 20 angličákov a až následne pokračovať v pretekoch.
 • Evidenciu času počas pretekov zabezpečuje profesionálna časomiera, ktorá poskytuje informácie o výkone pretekára. Po ukončení pretekov bude výsledková listina sprístupnená na webovom sídle www.herorace.sk.
 • Ocenenie získajú prví 3 najrýchlejší muži a prvé 3 najrýchlejšie ženy v kategóriách HOBBY ELITE a EXTRÉM ELITE.
 • Ocenenie získajú prvé 3 tímy v kategórii TÍM – EXTREM
 • Kategória JUNIOR

Cena 10 € do 31.7.2022

Cena 12 € od 1.8.2022

Cena 15 € na mieste pretekov

 • Kategória HOBBY Mass

Cena 25 € do 31.7.2022

Cena 35 € od 1.8.2022

Cena 45 € na mieste pretekov

 • Kategória HOBBY Elite

Cena 30 € do 31.7.2022

Cena 40 € od 1.8.2022

Cena 50 € na mieste pretekov

 • Kategória EXTREM Mass

Cena 35 € do 31.7.2022

Cena 45 € od 1.8.2022

Cena 55 € na mieste pretekov

 • Kategória EXTREM Elite

Cena 40 € do 31.7.2022

Cena 50 € od 1.8.2022

Cena 60 € na mieste pretekov

 • Kategória TÍM – Teambuilding

Cena 22,5 € / os. do 31.7.2022

Cena 31,5 € / os. od 1.8.2022

Cena 40,5 € / os. na mieste pretekov

 • Kategória TÍM – Extrem

Cena 36 € /os. do 31.7.2022

Cena 45 € /os. od 1.8.2022

Cena 54 € /os. na mieste pretekov

Registrácia prebieha cez on-line systém na webe www.herorace.sk
Po vyplnení registrácie Vám príde na Vami zadaný e-mail potvrdenie v elektronickej podobe.

Platba štartovného je možná prostredníctvom platobnej karty tu na oficiálnej stránke Hero Race, v sekcii REGISTRÁCIA.

Po príchode do prírodného kúpaliska Delňa vyhľadajte stan označený ako „REGISTRÁCIA“. Tu dostanete ďalšie inštrukcie, čip na meranie času, kupóny na občerstvenie, atď.

Prídeš o skvelý zážitok a o zaplatené štartovné. Svoju registráciu ale môžeš previesť na inú osobu, ktorá sa na preteku môže zúčastniť namiesto teba. Túto zmenu je potrebné nahlásiť minimálne jeden deň pred pretekom.

Nie, zaplatené štartovné nevraciame a nevydávame ani čiastkové náhrady. Svoju registráciu môžeš previesť na inú osobu, ktorú si sám nájdeš.

Štartovú listinu zverejníme na webe www.herorace.com

Príď k stanu označeného ako „REGISTRÁCIA“, kde dostaneš všetky potrebné informácie a inštrukcie čo ďalej. Okrem toho si tu vyzdvihneš čip na meranie času, kupóny na občerstvenie.

Prines so sebou doklad totožnosti, vytlačený a podpísaný reverz a súhlas so spracovaním osobných údajov. Obe tieto tlačívá si môžeš stiahnuť na stránke NA STIAHNUTIE . V prípade pretekárov pod 18 rokov je potrebné v dokumentoch vyplniť údaje zákoného zástupcu. Tie musí zákoný zástupca aj podpísať.

Ak donesieš so sebou vytlačené a vyplnené tlačivá, nebudeš pri registrácii podpisovať nič.

Áno, preteky sa budú konať za každého počasia, veríme, že pre pretekárov je výzva zdolať trať rovnako vo vysokých horúčavách, ako aj v daždi.

Áno, pretekárom umožníme rozcvičiť sa, pripravená bude rozcvička pod vedením profesionálnych športovcov.

Každý pretekár vyrazí na trať individuálne. Pretekári budú štartovať v časových rozostupoch, cca každých 30 sekúnd jeden pretekár. Tímy štartujú samostatne v časových rozostupoch cca. každú 1 minútu.

Prekážku vynechať nemôžeš. Ak niektorú prekážku nechceš, alebo nevieš, prekonať, urobíš 20 angličákov a ideš ďalej.

Správny hrdina prekoná vždy a všetko. Ak si zatiaľ hrdina – amatér, urobíš 20 angličákov a bežíš ďalej. Každý hrdina raz začínal, nič sa nedeje. Sú to len preteky, je to o prekonaní samého seba. Už to, že si sa postavil na štart, si zaslúži obdiv.

– potom tento pretek pre teba nie je vhodný. Pretek je určený iba plavcom, nakoľko voda pretekára neminie.  Ak sú vodné prekážky, ktoré vyžadujú plávanie, povedzte to rozhodcovi na danej prekážke. Neplavci môžu vynechať prekážku s plávaním a namiesto toho budú vykonávať kompletnú sadu 20 angličákov.

Na mieste bude evidenciu časov zabezpečovať profesionálna časomiera. Obsluha časomiery ti rada poskytne informácie o tvojom výkone. Po pretekoch umiestnime výsledkovú listinu na webe www.herorace.sk

Každý pretekár po príchode do cieľa dostane unikátnu medailu.

Traja najrýchlejší pretekári v kategóriách HOBBY ELITE a EXTRÉM ELITE dostanú zaujímavé ceny. Ceny dostanú 3 najrýchlejší muži a 3 najrýchlejšie ženy. Ocenené budú aj tri najrýchlejšie tímy, v kategórii TÍM – EXTREM.

Organizátor preteky nezruší, ak ich nezruší nariadenie štátu.

V prípade zrušenia preteku nebude štartovné za registráciu vrátené. Štartovné bude prenesené do ďalšieho ročníka.